Publikacja PDF Drukuj
Wpisał: Barnaba Danieluk   
06.12.2009.

Szanowni Państwo, prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi wymaganiami dotyczącymi publikacji. Ostatecznym terminem złożenia tekstów w wersji papierowej jest 27.09.2011 (pierwszy dzień konferencji). Do tego samego dnia należy przesłać również wersję elektorniczną tekstu na jeden z adresów:

malgorzata.kostka-szymanska@umcs.lublin.pl
mstencel@umcs.lublin.pl

Informacje szcegółowe:

Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów o przestrzeganie następujących zasad przygotowania tekstu. Artykuł powinien zawierać się w 40 tys. znaków znormalizowanego maszynopisu (wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 12 pkt; interlinia 1,5 cm). Prosimy o:

1. podanie imienia i nazwiska oraz afiliacji w lewym górnym rogu pierwszej strony tesktu;

2. zapisanie tytułu pogrubiona czcionką 14 pkt. oraz jego wyśrodkowanie, śródtytułów zaś pogrubioną czcionką 12 pkt. z wyrównaniem do lewego marginesu;

3. przywoływanie innych publikacji w następujący sposób: (Hrabec, 1991);

4. sporządzenie bibliografii według poniższego wzoru:

Biblografia:

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Żylicz, P. (2009). Efektywność coachingu. [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (144-157). Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Borowiec, A. (2009). Tkanka mowy - lingwistyczne i motoryczne procesy tworzenia wypowiedzi. Poradnik językowy, 8, 42-57.

Źródła internetowe:

Czechowska-Frączak, M. (2010). O skuteczności coachingu. http://mindpartners.wordpress.com,1-3; stan na dzień 12.05.2011.

5. dołączenie do tekstu jego tytułu, krótkiego streszczenia, słów kluczowych w językach polskim i angielskim;

6. podanie na końcu artykułu tytułu lub stopnia naukowego, adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresu prywatnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail.


Zmieniony ( 01.07.2011. )