Komunikaty dla uczestników konferencji Drukuj

Termin zgłoszeń - przedłużony

W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, termin zgłaszania udziału w konferencji został decyzją Komitetu Organizacyjnego przedłużony do 15 kwietnia 2011.


Terminy konferencyjne

Organizatorzy pragną poinformować, że obowiązują następujące terminy konferencyjne:

  • 15 kwietnia 2011 - termin zgłaszania udziału w konferencji
  • 15 kwietnia 2011 - termin nadsyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych (na podane niżej adresy mailowe)
  • 31 maja 2011 - termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
  • 27 września 2001 - termin składania artykułów do planowanej recenzowanej publikacji książkowej


Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 550 zł i obejmuje:

  1. Materiały konferencyjne
  2. Wydanie recenzowanej publikacji
  3. Wyżywienie (2 obiady, 1 kolacja, bankiet, catering w przerwach)
  4. Uczestnictwo w wydarzeniach naukowych i towarzyszących

Opłatę należy wnosić na konto:

03 1140 1094 0000 2905 1600 1136
BRE BANK SA o/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-954 Lublin

z dopiskiem "Zrozumieć człowieka - imię i nazwisko uczestnika"


Zgłoszenia na konferencję

Zgłoszenia uczestnictwa w obradach konferencyjnych przyjmowane są drogą elektroniczną za pomocą formularza elektronicznego. Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać na adres: malgorzata.kostka-szymanska@umcs.pl lub mstencel@umcs.pl. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1 strony znormalizowanego tekstu (1800 znaków) 


Zmieniony ( 07.05.2011. )