Kontakt


We wszelkich sprawach związanych z Konferencją prosimy o kontakt z przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego:

dr Małgorzatą Kostką-Szymańską, e-mail: malgorzata.kostka-szymanska@umcs.pl 

dr Marcinem Stenclem, e-mail: mstencel@umcs.pl

Korespondencję w formie tradycyjnej prosimy kierować na adres:

Instytut Psychologii UMCS; Pl. Litewski 5, 20-080 Lublin

tel.-fax. (0-81) 532-05-17