Program konferencji PDF Drukuj
Wpisał: Barnaba Danieluk   
03.03.2007.
Program do pobrania w całości w formacie *.pdf w wersji polskiej i angielskiej  

I dzień konferencji - 27.09.2011 (wtorek)

Miejsce obrad: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4
8.00 - 9.00rejestracja uczestników
9.00 - 10.30uroczyste otwarcie konferencji
 wystąpienie JM Rektora UMCS w Lublinie - prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
 wystąpienie p. Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w
  Lublinie - prof. dr hab. Ryszard Bera
 wystąpienie p. Marszałka Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman
 wystąpienie p. Wojewody Lubelskiego - Henryka Strojnowska
 wystąpienie p. Dziekana Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im.
  M.W. Łomonosowa - prof. Yury Zinczenko
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 11.10 otwarcie konferencji przez p. Dyrektor Instytutu Psychologii UMCS w
  Lublinie - dr hab. Katarzyna Markiewicz
11.10 - 11.20 prof. dr hab. Grażyna Kwiatkowska (UMCS) - Humanizm XXI wieku a kondycja
   człowieka współczesnego
11.20 - 11.50 projekcja filmu pt. "Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat"
11.50 - 12.00 podsumowanie filmu przez autora - Tomasz Wilde
 
12.00 - 13.45 WYKŁADY PLENARNE - prowadzenie: prof. dr hab. Bożydar L.J. Kaczmarek
   dr hab. Katarzyna Markiewicz
12.00 - 12.30 Janna Glozman (Uniwersytet im.Łomonosowa w Moskwie) - Understanding 
  the child - understanding the world
12.30 - 13.00 Olga Karabanova (Uniwersytet im.Łomonosowa w Moskwie) - The develop-
  ment of the child - parent relations in the modern family
13.00 - 13.30 Yury Strelkov, Aleksandr Vecherin (Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie)
  - Transition of youth from school to labour market
13.30 - 13.45 dyskusja
14.00 - 15.30 przerwa obiadowa
  
15.45 - 18.00 WYKŁADY PLENARNE - prowadzenie: dr hab. Katarzyna Markiewicz
  prof. dr hab. Bożydar L.J. Kaczmarek
15.45 - 16.15 Yury Zinczenko (Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie) - Methodological
  problems of contemporary psychology
16.15 - 16.45 Tatiana Stefanenko (Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie) - The image
  of Russia in multipolar world
16.45 - 17.15 Tatiana Folomeeva (Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie) 
  - The dynamics of the consuer's attitudes as a psychological indicator of
  socio - economical changes
17.15 - 17.45 Dmitry Leontiev (Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie) - To tell the
  factual from desired and the possible: Neglected presumptions of humanism
  and the need of emergency ethics
17.45 - 18.00 dyskusja
20.00 UROCZYSTY BANKIET

  

II dzień konferencji - 28.09.2011 (środa) 

Miejsce obrad: Instytut Psychologii UMCS, pl. Litewski 5
9.00 - 11.15     WYKŁADY PLENARNE - prowadzenie: prof. dr hab. Ryszard Bera
  prof. dr hab. Józef Stachyra
9.00 - 9.20 Maria Pąchalska (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego)
  - Świadomość istnienia i rozumienia świata: podejście neuropsychologiczne
9.20 - 9.40  Ryszard Bera (UMCS) - Zasoby osobiste osób emigrujących zarobkowo
9.40 - 10.00 Józef Stachyra (UMCS) - Znaczenie edukacji w procesie rehabilitacji osób
  osób z uszkodzonym słuchem
10.00 - 10.20 Zbigniew Muszyński (UMCS) - Wyjaśnić rozumienie
10.20 - 10.40 Tadeusz Szkołut (UMCS) - Człowiek w kulturze, kultura w człowieku
10.40 - 11.00 Dariusz Kubinowski (UMCS) - Humanistyka integralna jako nowy paradygmat
11.00 - 11.15 dyskusja 
11.15 - 11.45 przerwa kawowa
  
11.45 - 14.00 SYMPOZJA - sesje tematyczne
  Sesja 1 - Zrozumieć rozwój, prowadzenie: prof. dr hab. Grażyna
  Kwiatkowska, doc. dr Barbara Myka-Litko, sala 21, program
  Sesja 2 - Zrozumieć odmienność, prowadzenie: prof dr hab. Iwona
  Niewiadomska, sala 34, program
  Sesja 3 - Zrozumieć płeć, prowadzenie: dr Jolanta Kociuba, dr Anna
  Kłonkowska, sala 57, program
  Sesja 4 - Zrozumieć moralne dylematy współczesności, prowadzenie:
  prof. dr hab. Anna Jedynak, dr Ireneusz Siudem, sala 56, program
  Sesja 5 - Zrozumieć sztukę, prowadzenie: dr Andrzej Frejlich, dr Zbigniew
  Mroch, sala 23, program
  Sesja 6 - Zrozumieć doświadczenia człowieka, prowadzenie:
  dr hab. Małgorzata Kowalewska, dr Joanna Chwaszcz, sala 76, program
14.15 - 15.15 przerwa obiadowa
  
15.30 - 17.45 WYKŁADY PLENARNE - prowadzenie: prof. dr hab. Maria Pąchalska,
  prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek
15.30 - 15.50 Annie Barthelemy (University of Savoy, France) - Can folk tales help man to
  live in our contemporary world? Reasons for the success of tales and
  storytellers
15.50 - 16.10 Jean Marie Barthelemy (University of Savoy, France) - Contribution to
  psychopathology. To the understanding of man in his world
16.10 - 16.30 Lony Schiltz (l'Universite du Luxembourg) - Music therapy able to favour the
  identity quest of adolescents suffering from pervasive developmental
  disorders?
16.30 - 16.50  Anna Serych, Alla Lifintseva (I. Kant Baltic Federal University, Russia)
  - Social network, social support and psychosomatic health of adolescents
16.50 - 17.10 Oksana Kikineżdi, Galina Żyrska (V. Hnatiuk Ternopil National Pedagogical
  University) - The formation of youth's gender awareness in the Ukrainian
  society traditions and innovations
17.10 - 17.30 Dmitry Leontiev (Uniwersytet im.Łomonosowa w Moskwie) - Personal
  potential as a fundamental resource of achievement and resilency
17.30 - 17.45 dyskusja
  
17.00 - 17.15 KOLACJA
17.15 - 18.00 KONCERT ORGANOWY - kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi i św.
  Franciszka, Aleja Kraśnicka 76

  

III dzień konferencji - 29.09.2011 (czwartek)

Miejsce obrad: Instytut Psychologii UMCS, Plac Litewski 5
 9.00 - 11.15 SYMPOZJA - sesje tematyczne
  Sesja 7 - Zrozumieć zjawiska przestrzeni społecznej, prowadzenie:
  dr Jolanta Wolińska, dr Zbyszek Dymarski, sala 21, program
  Sesja 8 - Zrozumieć media, prowadzenie: dr Renata Maksymiuk,
  dr Piotr Birski, sala 23, program
  Sesja 9 - Zrozumieć edukację, prowadzenie: dr hab. Urszula Oszwa,
  dr Izabela Pietras, sala 76, program
  Sesja 10 - Edukacyjne problemy w przestrzeni społecznej, prowadzenie:
  dr Małgorzata Kostka-Szymańska, dr Małgorzata Kuśpit, sala 57, program
  Sesja 11 - Zrozumieć politykę, prowadzenie: dr Marcin Stencel
  dr Tomasz Wiśniewski, sala 56, program
 11.15 - 11.45 przerwa kawowa
  
 11.45 Sesja plakatowa - prowadzenie: dr Jacek Olszewski, hol przy Auli,
  tytuły posterów
  
 11.45 - 13.00 I sesja studencka - prowadzenie: Nikolay Kutkovoy, Mateusz Markiewicz 
  - studenci Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie oraz Uniwersytetu
  Narodowego im. Tarasa Shevchenki na Ukrainie, sala 34, program
 13:00 - 13.15 przerwa
  
 13.15 - 14.30 II sesja studencka - prowadzenie: Karolina Faber, Ewa Cieniek - studenci
  Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie, sala 34, program
  
 14.30

 Zakończenie konferencji

Zmieniony ( 22.09.2011. )