O Konferencji
Wpisał: Barnaba Danieluk   
29.01.2007.

 Instytut Psychologii UMCS,  Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. W. Łomonosowa w Moskwie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Lubelski Urząd Wojewódzki

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat

Termin: 27-29 września 2011

Miejsce: Lublin

Cele konferencji:

     Celem konferencji jest poruszenie tematyki dotyczącej funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie oraz chęć poznania i wyjaśnienia różnych form ludzkiej aktywności. Żywimy nadzieję, że obrady konferencyjne przyczynią się do integracji środowisk naukowych z różnych ośrodków badawczych oraz wymiany cennej wiedzy i doświadczeń, które mogą stać się podstawą do nawiązania ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy. Nadzieją organizatorów jest także to, że szeroka tematyka konferencji pozwoli wszystkim zainteresowanym odnaleźć obszar własnych zainteresowań naukowych. Dlatego do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: filozofii, psychologii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, antropologii, pedagogiki.

Proponowane bloki tematyczne:

  1. Zrozumieć rozwój - problematyka obejmująca zagadnienia rozwoju człowieka w cyklu życia 
  2. Zrozumieć odmienność - zagadnienia poświęcone między innymi społecznej akceptacji chorób psychicznych i wykluczenia społecznego
  3. Zrozumieć zjawiska przestrzeni społecznej - blok odnoszący się do takich tematów jak: sztuka, kultura, globalizacja
  4. Zrozumieć media - zagadnienia dotyczące roli mediów i wpływu reklamy na życie społeczne
  5. Zrozumieć edukację - tematyka związana z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, roli nauczyciela i różnych wymiarów edukacji
  6. Zrozumieć politykę - problematyka dotycząca mechanizmów funkcjonowania jednostki i grup w obszarze publicznym
  7. Zrozumieć płeć - blok obejmujący zagadnienia cielesności, seksualności i płci
  8. Zrozumieć moralne dylematy współczesności - tematyka związana z istotą społeczeństwa i etyką sfery publicznej 

Język wykładowy: angielski i polski

Organizatorzy przewidują następującą formę wystąpień: wykład, referat, plakat

Wszystkie bieżące informacje, terminy, itp. znajdą Państwo w sekcji Komunikaty

Do zobaczenia w Lublinie

Komitet Organizacyjny

 

 

Zmieniony ( 09.03.2011. )
Czytaj całość…